Geschiedenis

Geschiedenis

Waar komen we vandaan?


Onze vereniging gaat terug tot aan het begin van de 20ste eeuw. 31 oktober 1945 is de vereniging opgericht zoals deze nu bestaat maar de "roots"" gaan terug naar 1919.

De initiatiefnemers die de schietvereniging Blijf Voor ´t Land hebben ongericht waren de voormalige leden van de in 1919 opgerichte Bijzondere Vrijwillige Landstorm die in het gehele land afdelingen had. De BLV werd met de  bezetting in 1940 opgeheven. Na de oorlog werd de draad weer opgepakt, maar de naam Landstorm werd afgeschaft. De oprichters van de vereniging waren wel voorstanders van het handhaven van de letters BVL, vandaar dat er een passende naam werd gekozen: ‘Blijf Voor ´t Land’. Er werd in 1946 voor het eerst geschoten in de schuur van de heer Ohms aan de Offemweg, daarna in het RK Juvenaat (destijds nog met luchtbuksen) tot juli 1953. In september 1953 verhuisden we naar ‘De Beurs’ ook met vuurwapens, de zolder van Lüschen (de stukadoor in de Kerkstraat). Vanaf 1967 schoten we op de zolder van de (inmiddels voormalige) Willibrord MAVO aan de van Panhuysstraat te Noordwijk.

Vanaf 2007 is de schietvereniging verhuisd naar de huidge locatie aan de Johanna van Hoornstraat 8 - Noordwijk