Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING


Dit is de privacyverklaring van Schietvereniging "Blijf voor 't Land", gevestigd in Leusden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119272 (hierna: ‘BVtL’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens BVtL mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen BVtL-website bezoeken of gebruiken.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 BVtL verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, lidmaatschat of een andere activiteit die BVtL aanbiedt;

b. een aankoop doet bij BVtL;

c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van BVtL;

d. een formulier invult voor enige BVtL-dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de KNSA op te nemen.

 

1.2 BVtL verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a. naam;

b. voornaam;

c. adres;

d. e-mailadres;

e. telefoonnummer;

f. leeftijd;

g. geslacht;

h. functie;

   

1.3 BVtL kan deze gegevens gebruiken om:

a.verzoeken van u in behandeling te nemen;

b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens BVtL;

c. de dienstverlening aan u te verbeteren;

d. de website van BVtL te optimaliseren;

e. contact met u op te nemen of te onderhouden;

f. een aanvraag voor een dienst van BVtL aan u in behandeling te nemen.

   

2.INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met BVtL via telefoonnummer 071 3031300 of per e-mail aan info@blijfvoortland.nl voor:

a.meer informatie over de wijze waarop BVtL persoonsgegevens verwerkt;

b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

c. inzage in de persoonsgegevens die BVtL met betrekking tot u verwerkt;

d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door BVtL.

   

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 BVtL zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 BVtL zal adequate organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

   

4.DERDEN

4.1 BVtL zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of BVtL daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

 

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.Concentratie & uitdaging